Gott resultat för kunskapslyfta

Sju av tio av dem som gick ut Kunskapslyftet i Malmö våren 2001 har gått vidare till jobb, fortsatta studier, eller startat eget företag. Det visar utbildningsförvaltningens senaste utvärdering av satsningen.
Kent Andersson, s, kommunalråd med ansvar för vuxenutbildningen i Malmö säger att det goda resultatet beror på att Malmö satsat på bredd i vuxenutbildningen. - En annan viktig faktor till att det går bra för Kunskapslyftets elever är att det går bra för Malmö. Här finns många nya arbetstillfällen, säger han till P4 Radio Malmöhus. Kunskapslyftet avvecklas nu i Sverige och vuxenutbildningen återgår till mer traditionell inriktning, men i Malmö satsar man i år lika mycket på vuxenutbildningen som man gjorde i fjol. - Vi satsar 40 miljoner kronor mer av kommunala medel, säger Kent Andersson.