Är klimatförändringen onaturlig? -Experter svarar på lyssnarfrågor

Dagens chatt om FN:s klimatpanels arbete och senaste rapport som fokuserar på åtgärder för att hålla tillbaka klimatförändringen väckte stort engagemang. Lars Bärring, Sveriges representant i panelen, och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit en del av rapporten, svarade på frågorna. Läs deras svar här: