Kritik direkt mot nya skolförslaget

1:45 min

Regeringen vill skapa en gemensam utbildning för högstadie- och gymnasielärare. Men förslaget har redan mött kritik från båda lärarfacken. Enligt ordföranden för Lärarnas riksförbund handlar det mest om valfläsk, och att den egentliga skillndaden om förslaget går igenom inte blir så stor.

Det nya förslaget motiveras av utbildningsminister Jan Björklund (FP) med att det skulle ge fler sökande till högstadelärutbildningarna.

– Det är alldeles för få som söker högstadielärarutbildningen. Samtidigt är det väldigt många som söker gymnasielärarutbildningen, fler än vad som behövs egentligen för enbart gymnasiets behov, säger han.

Förra året ansökte ungefär 700 personer om att få börja en utbildning som ämneslärare i högstadiet medan 3 100 personer sökte till ämneslärarutbildningen för gymnasiet. Det är inte hållbart, tycker regeringen som därför vill slå samman utbildningarna. Men än så länge väcker förslaget mest skepsis.

– Skillnaden blir inte så stor, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Han konstaterar att det är valår och att politikerna känner sig tvungna att agera. Han säger att det varken kommer att lösa skolans problem eller få fler att söka lärarutbildningarna.

– Det grundläggande problemet är att det är för få studenter som söker till lärarutbildningen

Även Martin Orup, lärarstuderande med ungefär 1,5 år kvar på utbildningen, är fundersam, han studerar redan i dag med studenter som ska bli gymnasielärare, men tror också att något positivt skulle kunna komma av förändringen.

– Det kan väl finnas en bra idé att man baserar sitt val sent, och inte på sina personliga upplevelser eller fördomar utan faktiskt kan få komma ut i verksamheten och se att så här är högstadiet.

Han undrar snarare om inte politikerna har lagt för många reformer.

– Det som är arbetssamt tycker jag är att man från politiskt håll, både från höger och vänster, vill och är väldigt snabba med att pilla i skolverksamheten. På ett sätt och i en utsträckning som man inte gör i någon annan fråga. Sedan ställer man sig frågan "varför fungerar det inte?". För att vi kanske inte ger det tid - det kan vara den enkla förklaringen, säger han.       

Inte heller Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén tror att fler nu kommer att söka till lärarutbildningarna. Hon vill istället att staten går in med fem miljarder kronor för att höja lärarnas löner.

– Det det handlar om är förändrade lönelägen. Och med detta sagt så skulle jag vilja säga att nu får det banne mig vara nog med förändringar i lärarutbildningen. Vi har haft fyra lärarutbildningar på fyra decennier.