Saab köper Karlskronavarvet

Saab och varvskoncernen Thyssen Krupp har tecknat en avsiktsförklaring om att Saab ska få köpa Kockums, där Karlskronavarvet ingår.

I ett pressmeddelande skriver företagen att de har enats om att under förhandlingsfasen säkerställa att varvets löpande verksamhet bibehålls.

Transaktionen kommer att vara villkorad av myndighetsgodkännande. Förhandlingarna mellan Saab och ThyssenKrupp är i ett tidigt skede och mer information kommer att ges senare, enligt pressmeddelandet.

I början av april bestämde sig regeringen för att stoppa beställningen av två nya ubåtar från tyskägda Kockums. Försvarets materielverk och ägaren Thyssen Krupps förhandlingar angående köpet av nästa generations ubåt A26 hade havererat. 

De senaste månaderna har det varit personalflykt från Kockums - flera ledande Kockumsingenjörer har rekryterats av Saab.

I ett försök att behålla anställda och bemöta Saabs massiva rekryteringskampanjs får samtliga Kockumsanställda i Karlskrona och Malmö - cirka 900 personer - en extra månadslön i slutet av året. Villkoret är att minst tre fjärdedelar av arbetsstyrkan är kvar då.