Utvisning

Skärpt hotbild efter publicering

1:42 min

Efter att en iransk nyhetssajt lagt upp en artikel där Gahder Galamere, som ska utvisas, skildras som en terrorist, har hotet mot honom blivit skarpare uppger hans advokat.

Gahder Galamere kom till Migrationsverket i Gävle i fredags. Hans utvisning från Östersund hade dagen innan stoppats genom att passagerare på flygplanet vägrat att sätta på sig säkerhetsbältet så länge han var ombord.

– Det föreligger större hot mot Gahder nu. Enligt min bedömning finns det risk att han vid en utvisning till Iran kommer utsättas för dödsstraff eller tortyr, säger hand advokat Terfa Nisébinis.

I artikeln som publicerades i helgen, beskrivs Ghader Galamere som en kurdisk terrorist som borde få det straff han förtjänar. Vilket betyder fängelse och tortyr eller dödsstraff, säger Terfa Nisébinis.

– Gahder mår naturligtvis jättedåligt av publiceringen, han är otroligt rädd.

Påverkar publiceringen hans status hos Migrationsverket?

– I och med publiceringen föreligger det nya omständigheter. Eftersom det gör det så måste Migrationsverket ta ställning till dem. 

Skälet till att Gahder Galamere fruktar en utvisning till Iran är att han där var aktiv i en kurdisk frihetsrörelse. Vilket är skäl nog för att straffa honom, menar Terfa Nisébinis.

Den sajt som först publicerade artikeln där Gahder Galamere skildras som en terrorist som ska straffas är trogen den iranska regimen och är fundamentalistisk, berättar Mehrdad Darvishpour, senior lektor och forskare i socialt arbete vid Mälardalens högskola.

– Det här är ett allvarligt hot särskilt eftersom den här sajten tillhör fundamentalisterna. De kommer slå hårt mot Gahder Galamere om de får tillbaka honom. 

Vad tror du kan hända honom om han återvänder till Iran?

– Förföljelse, tortyr och fängelse är möjligt. Det blir troligen värre eftersom han har offentliggjorts och hängts ut i media, säger Mehrdad Darvishpour.