Kulturgrupp vill lysa upp samhället

1:29 min

Nu vill ett grupp Getingebor samla traktens kulturintresserade och bilda en kulturgrupp.
Avsikten är att skapa fler kulturarrangemang på orten som lockar getingeborna.

Ortens medborgarhus med biograf och scen är ofta nedsläckt och den tidigare kulturföreningen Reflex är vilande.

– Det är kreativiteten, idéerna och galenskapen som krävs, säger Bengt Jonsson.
Anita Mellberg från Samhällsföreningen vill se en utveckling av samhället.

– Vi ska ta tillvara styrkorna som just vi har på vår ort. Vi ska se vad vi kan åstadkomma med dom lokaler vi har och vad som passar oss som bor här i Getinge, säger hon.

– Men vi behöver komma samman och titta på våra naturliga mötesplatser och utveckla dem, säger Anita Mellberg.

– Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att någon annan ska komma göra det. Vi får se vilka mönster som bildas och vad som kan förädlas här i Getinge.