Svidande kritik mot fördyrad VA-ledning utanför Nyköping

1:41 min

När den 16 kilometer långa avlopps- och vattenledningen mellan Sjösa och Vålarö står klar kommer det att bli en dyr historia för de som bor i området.

I princip alla som har fritidshus eller villa i närheten av ledningen kommer att bli tvungna att ansluta sig.

Och Nyköpings kommun har höjt anslutningsavgiften under projektets gång - de senaste beräkningarna visar att kostnaden kan bli ända upp emot 336 000 kronor.

– Först var det 150 000 kronor. Det är alltså mer än 100 procent dyrare, säger Lars Broscheit, en av fastighetsägarna i området. 

Kustledningen mellan Sjösa och Vålarö är en långdragen projekthistoria vars idé kom upp 2002 vid exploateringen av Lappetorp och det första beslutet inom kommunen fattades 2006. Bakgrunden var att kommunledningen bedömde kuststräckan som ett mycket attraktivt område för framtida bostäder.

Uppemot 700 fastigheter räknade man med skulle kunna ha nytta av den nya kustledningen i framtiden och då var en ungefärlig anslutningskostnad alltså beräknad till 150 000 kronor. I verkligheten just nu är det knappt 300 fastigheter i området som måste dela på projektkostnaden och då har kommunen lagt på en särtaxa som gör att anslutningskostnaden kan landa på mellan 220 och 340 000 kronor. 

Och argumentet om en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön är det flera fastighetsägare som vi har varit i kontakt med som ifrågasätter. Dom enskilda avlopp som har byggts på senare år har en effektivare teknik än kommunens reningsverk, hävdar man.

Men Mats Lindberg tycker inte att det handlar om någon glädjekalkyl.

– Man måste titta på sikt, 20-30 år framåt. Då kommer regionen ha utvecklats betydligt. På sikt kommer det löna sig.

Vissa kan ha svårt att ha råd med att lägga ut 340 000 kronor. Kommer de behöva flytta?

– Det kan bli så, säger Lena Odén, projektledare för kustledningen.