Miljöpartiet vill höja skatten

1:59 min

Miljöpartiet föreslår skattehöjningar på ungefär 20 miljarder kronor mer än regeringen för nästa år. Pengarna ska framför allt satsas på skolan, jobben och klimatet, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund.

– Vi gör en offensiv satsning på de stora utmaningar som Sverige står inför, när vi tar ett klimatansvar och minskar Sveriges utsläpp. Där gör vi stora investeringar för ett hållbart transportsystem, och där ser vi också till att det kommer fler jobb och att skolan förbättras.

Förra veckan lade finansminister Anders Borg fram den sista budgeten före valet, och i dag presenterar Miljöpartiet sitt alternativ. Av motionen framgår att partiet accepterar de skattehöjningar som regeringen har föreslagit för nästa år, bland annat höjd skatt på alkohol och tobak.

Men Miljöpartiet vill, i likhet med Socialdemokraterna, göra vissa omfördelningar, så att ett cigarettpaket även i fortsättningen blir dyrare än en dosa snus.

I budgetmotionen föreslås skattehöjningar på totalt 27,4 miljarder kronor. Framför allt är det miljöskatterna som ska höjas, men också den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare. De pengarna vill Miljöpartiet lägga på skolan.

Underskottet i de offentliga finanserna gör det olämpligt med ofinansierade utgifter, enligt Miljöpartiet. En del av de satsningar som de gröna tidigare har föreslagit läggs därför på is, berättar Per Bolund.

– Det handlar om till exempel att höja a-kassan, som vi nu föreslår ska göras i två steg. Nedsättningen av skatten för ensamförsörjande föräldrar får göras när det finns ekonomiskt utrymme. Det är för att vi nu lägger en budget som är i balans, där utgifter och intäkter är desamma. Det har alltid varit Miljöpartiets politik, och det gör vi i varje budget.

Anders Borg är inte oväntat kritisk till innehållet i Miljöpartiets budgetmotion, och pekar ut oenigheten mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ett stort bekymmer.

 – Ja, jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Det här är en politik som skulle riskera att leda till en hög arbetslöshet i framtiden, därför att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är nu djupt splittrade. Det gör att de nu ställer ut väldigt breda löften, där de har väldigt liten gemensam finansiering, och det kommer att leda till väldigt hårda budgetkonflikter, som undergräver offentliga finanser, säger finansminister Anders Borg.