Mjölkbranschen tillåter GMO-foder

2:07 min

Mjölkbranschen har tagit bort sin gemensamma policy för GMO-fritt foder. Nu är det alltså fritt fram för mejerierna att använda genetiskt modifierat foder till svenska mjölkkor.

Både Arla och flera mindre mejeriföreningar säger att de även i fortsättningen kommer att ställa krav på GMO-fritt foder.

Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är ändå kritisk till branschens beslut.

– Problemet är att LRF driver utvecklingen åt fel håll, och jag tycker att det är bra att mejeriföretagen nu svarar mot konsumenternas efterfrågan på miljöanpassade produkter, men det gör det ju ännu mer problematiskt för Sveriges bönder om man har företrädare som går emot vad marknaden efterfrågar, säger Mikael Karlsson.

Sedan nästan 20 år tillbaka har mjölkbranschen i Sverige haft en policy att foder till mjölkkor ska vara GMO-fritt. Men nu väljer branschen att lämna den här policyn. Jonas Carlberg är chef på LRF Mjölk.

– Det är osäkert om den här policyn är förenlig med konkurrensrätten framöver eller inte, och för att vara på den säkra sidan så har man då valt att upphäva den här policyn, säger Jonas Carlberg.

På vilket sätt skulle policyn kunna vara problematisk gentemot konkurrensrätten?

– Som vi ser det så kostar då GMO-fritt foder mer än foder som inte är GMO-fritt och det kan i förlängningen leda till högre priser om konkurrensen sätts ur spel.

Den här problematiken har ju funnits tidigare. Hur kommer det sig att ni tar det här beslutet nu?

– Ja, vi har särskilt tittat på den här frågan eftersom den premie man måste betala för GMO-fritt foder har ökat väldigt mycket under det senaste året, och det har aktualiserat den här frågan.

Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen ger inte mycket för resonemanget om snedvriden konkurrens.

– Det finns två utvecklingsvägar för svenskt jordbruk, som jag ser det. Den ena, som konsumenten uppskattar allt mer, handlar om en ökad miljöanpassning och ekologisk produktion, den andra om att öka miljöriskerna med mer insatsmedel. Nu väljer man alltså den väg som innebär minskad miljöanpassning.

Den synpunkten håller inte mjölkbranschens företrädare Jonas Carlberg med om.

– Nej för vi tar inte ställning till GMO-frågan som sådan, utan det är den rättsliga aspekten som vi har tittat på, och kommit fram till att av säkerhetsskäl lämnar vi den här policyn så att inte våra företag drabbas av en översyn av Konkurrensverket eller liknande.