Rullande rådgivning i Sigtuna

Sigtuna kommun har från och med nu ett så kallat medborgarkontor på fyra hjul.

Medborgarbussen kommer att besöka olika platser i kommunen för att bland annat ge invånarna konsumentrådgivning och möjlighet att träffa kommunföreträdare.