Recept skrivs till missbrukare

Förutom att missbrukare av olika slag lätt kan få tag i receptbelagda läkemedel på den svarta marknaden så är läkare ofta alltför generösa med att skriva ut recept, det säger Svein Hansen till Radio Väst, han arbetar på missbruksenheten i Bengtsfors. Ofta skriver läkare ut piller som inte ska kombineras med till exempel alkohol, trots att läkarna har vetskap om att patienten är alkoholist, enligt Svein Hansen.