Ekonomi

Bergs Hyreshus saknar pengar

De externa revisorerna som har granskat bostadsbolaget Bergs Hyreshus AB har upptäckt att bolaget saknar ekonomi till framtida arbeten.   

Det kommunala bostadsbolaget Bergs Hyreshus AB saknar tillräckliga ekonomiska resurser för att planera och utföra ett långsiktigt underhåll.

I nuläget har bolaget bara råd att avhjälpa akuta ärenden. Den bedömningen gör de externa revisorer som granskat bolaget.

Revisornerna skriver också att ägaren, alltså Bergs kommun, måste skjuta till pengar för att minska låneskulden, samtidigt som bolaget själv måste hitta sätt att skapa ekonomiskt utrymme för ett planerat och långsiktigt underhåll.