Digitala utvecklingen problematisk för syn- och hörselskadade

2:25 min

Allt mer kultur görs tillgänglig digitalt, från musik och film till konst. Och den digitala utvecklingen har varit positiv för syn- och hörselskadade som allt mer intrigeras på nätet och i mobilen. Men det finns undantag. Joachim Kåhlman är ombudsman på Synskadades Riksförbund.

– Spotify har ju egentligen ända sen de kom varit ett problem för personer med synnedsättning. Framför allt för personer som ser så pass dåligt att de inte använder bildskärmar utan talsyntes eller punktskriftdislpay för att ta del av skärmen. Det har inte fungerat på varken PC eller Mac-datorer, säger Joachim Kåhlman från Synskadades Riksförbund. 

När musiktjänsten Spotify lanserade sin nya design i början på april så möttes företaget av kritik från Synskadades Riksförbund, SRF. Tjänsten gick inte att använda för personer med synnedsättning.

Knappar som inte syns och inte går det att starta musiken med skärmläsaren som finns,menar Joachim. Han påpekar att många företag jobbar bra med den här typen av frågor, men att vissa, oftast större företag, saknar viljan.

– Egentligen är det inte så svårt att göra saker som fungerar för synskadade. Det handlar bara om att man har kunskap och vilja. Och det har inte Spotify visat hittills då tyvärr.

Malin Cumzelius, PR-ansvarig på företaget svarar i ett mejl till Kulturnytt att man under arbetet med den nya designen hade specialister inom området, men att man kommer göra vissa förbättringar inför nästa uppdatering.

Men det är inte bara synskadade som påverkas av den digitala utvecklingen. Även hörselskadade har svårigheter när tillexempel medier använder sig allt mer utav webb-TV utan undertexter, det menar i alla fall ordförande Jan-Peter Strömgren på Hörselskadades Riksförbund.

– En väldigt viktig del för oss är att ta till sig allt det som blir bildmässigt idag. Från Youtube, Twitter och Facebook och även tidningarna och media i allmänhet. Då är det ingen självklarhet att man textar, och textningen är ju ett grundläggande krav för att man ska kunna ta till sig den typen av information, säger Jan-Peter Strömgren.

Men varken Jan-Peter Strömgren eller Joachim Kåhlman tycker att digitala utvecklingen är negativ. Tvärtom så är möjligheterna att vara aktiv och finnas tillgänglig bättre med den ständigt förbättrade tekniken. Ansvaret ligger hos företagen att följa standarden säger Joachim Kåhlman.

– Utvecklingen går åt rätt håll och om man följer de standarder som är uppsatta för webben och utvecklare för smarta telefoner så kommer det att fungera även för oss. Men börjar man hitta på egna speciallösningar som inte följer standard så kommer det inte funka, säger Joachim Kåhlman.

Kristian Erskog
kristian.erskog@sverigesradio.se