Bristande geologiintresse bland gymnasielever

2:27 min

Sveriges geologiska undersökning (SGU) vill höja kunskapen om geologi. Nu startas ett treårigt projekt med besök på skolor runt om i landet för att öka intresset för metaller och mineraler.

– Det är ju en saknad nisch i själva skolundervisningen, just därför att samhället är så oerhört beroende av alla metaller och mineraler som vi använder varenda dag, varenda en. Det finns ingen som undkommer geologin i hemmet och då är det ju himla viktigt att man får se själva källan till allt det här, säger Leif Bildström, geotekniker på SGU som är en expertmyndighet för gruvfrågor.

Med start senare i vår börjar SGU:s mineralexperter besöka grundskolor och gymnasier för särskilda mineraldagar.

Först ut blir Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen men skolor i södra Sverige ska också ingå det treåriga informationsprojektet längre fram är det tänkt.

Det kan handla om något så enkelt som att gå igenom vilka metaller som en mobiltelefon eller läsplatta faktiskt består av, från marken via gruvan till färdig produkt, förklarar Leif Bildström.

– Och att göra geologi roligt, drömscenariot är ju att vi kan påverka och verkligen föra in det här som en fast punkt i undervisningen, säger han.

Bland de gymnasieungdomar i Luleå som Sveriges Radio pratat med var intresset för geologi inte särskilt stort. Men de tror på SGU:s försök att uppdatera och göra geologin mer vardagsnära.

– Det tror jag absolut. Det blir lite mer modernare, säger en gymnasieelev.

– Alla har ju en telefon, så absolut, säger en annan gymnasieelev till Sveriges Radio.

SGU:s geologikampanj ligger i linje med regeringens ambition att få fler sökande till högre utbildningar relevanta för gruv- och mineralnäringen.

Geotekniker Leif Bildström säger att det blir ofrånkomligt att även ta upp den gruvdebatt som aktualiserats dom senaste åren. Med förespråkare på ena sidan som ofta betonar nya arbetstillfällen och motståndare oroliga för hur miljön påverkas på den andra.

– Ja, det får man självklart ta med. Från vår sida är vi alltid neutrala, det är inte vår sak att pådyvla dem den ena åsikten eller den andra. Men ju mer kunskap de får av oss ju lättare blir det att ta ställning för allt sådant här, säger Leif Bildström och menar att det inte kommer att bli någon "malmpropaganda".

– Nej, det vill jag inte påstå att det blir, men kunskapen kommer finnas där, säger han.