Demonstration mot Israel

Enligt arrangörena deltog 300 personer i gårdagens demonstration i Östersund mot Israels ockupation av palestinska områden. På stortorget krävde huvudtalaren Åsa Andersson, från svensk sjuksköterskeförening, bland annat att Sverige skulle verka för en EU-bojkott av israeliska varor.
Bland arrangörerna fanns vänsterpartet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. KPML (r) som ordnade förra veckans demonstration mot Israels ockupation fick inte vara med som arrangör.