Antikt papyrusfynd kan visa att Jesus var gift

4:54 min

Forskare på Mittuniversitetet undersöker brev som kan avslöja om Jesus hade en fru. Ett papyrusfynd från antikens Egypten sägs Jesus hänvisa till sin fru, vilket skulle vara en omvälvande nyhet. Efter noggranna undersökningar har det visat sig att brevet är äkta.

Trots äktheten i brevet kan Jörgen Magnusson, docent i religionsvetenskap vid Mittuniversitet, inte med absolut säkerhet säga om Jesus var gift eller inte.

– Han kan ha varit gift med Maria Magdalena, det är en möjlighet, och Maria Magdalena kan även ha varit en av de viktigaste i den första församlingen. Namnet Maria var så vanligt på Jesu tid att 25 % av kvinnorna verkar ha burit just det namnet.

Det här antika fragmentet är unikt men är inte större än ett visitkort, 4x8 cm och skrivet på ett hunungsfärgat papyrus, med svart bläck och består av åtta rader.

I fragmentet framgår att Jesus inför sina lärljungar pratar om sin mor Maria och sedan syftar på en annan person som sin fru, som han omnämner som Maria.

Jörgen Magnusson blir lyrisk över att få studera skrifter som är skrivna så nära inpå den tid Jesus levde.

– Det här är första gången som vi får läsa något som är skrivet så nära inpå den tid när Jesus själv levde. Det har i modern litteratur varit populärt att spekulera om Jesus var gift, därför är det här dokumentet som är antikt och äkta av ett oerhört stort värde, säger Jörgen Magnusson.