Reinfeldt om Nuon: Jag var inte informerad

65 min

På torsdagen var det dags för statsminister Fredrik Reinfeldt att svara på frågor om den uppmärksammade Nuon-affären. Statsministern hävdar, precis som finansminister Anders Borg tidigare i veckan, att han inte varit informerad om 89 miljarder kronors-affären förrän den blev offentlig. Däremot medger statsministern att det funnits brister i dokumentationen om affären och en otydlighet om den gemensamma beredningen inför affären var avslutad.

Statliga Vattenfalls köp av Nuon, som kostade 89 miljarder kronor, har kallats för ett fiasko. Regeringens agerande i affären granskas i riksdagens konstitutionsutskott (KU) och på torsdagen var det statsminister Fredrik Reinfeldts (M) tur att frågas ut.

Dåvarande näringsminister Maud Olofsson har tidigare hävdat att köpet "givetvis" varit förankrat med sina regeringskollegor. Men både finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt nekar.

– Vid tiden för vattenfalls förvärv av Nuon ansvarade dåvarande näringsminister för att företräda staten och regeringen som ägare till Vattenfall. Det är dock bolagets ledning och styrelse som ansvarar för den operativa verksamheten, inledde Reinfeldt.

Han upprepade alltså Borgs beskrivning att näringsministern var ensam ansvarig i regeringen. Reinfeldt var också tydlig med att han upplever att dåvarande näringsminister Maud Olofsson gjort ett ”gediget” förarbete med kontrollfrågor och beredning, som var hennes ansvar. Men att beredningen inte avslutats.

– Det faller naturligen på mitt ansvar att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för beredning i regeringskansliet. Beredning skulle ske med finansdepartementet. Regeringskansliet har i sitt svar till utskottet anfört att det inte gått att finna någon dokumentation på att finansdepartementet deltagit i någon sådan.

På frågan, ställd av KU:s ordförande Peter Eriksson, om vad Reinfeldt visste om affären innan den blev offentlig, svarar Reinfeldt upprepade gånger:

– Jag hade ingen information, men det hade inte spelat någon roll, för det är inte grund för beslutsfattande i regeringen. Det enda jag rimligen hade sagt skulle ha varit: är detta berett ordentligt, sade Reinfeldt och fortsatte:

– Den brist vi diskuterar är det faktum att en gemensam beredning inte var avslutad. Det faktum att jag inte var informerad kopplas ihop med det, säger statsministern.

Flera ledamöten upprepade frågan om vad statsministern visste om köpet, bland annat Socialdemokraten Hans Hoff. På frågan om Reinfeldt som regeringschef ser några brister i regeringens agerande gällande Nuon-affären svarade Reinfeldt att det funnits brister.

– Det är det som konstitutionsutskottet ska bedöma. Det har funnits brister i dokumentationen, och det har funnits en brist i tydlighet avseende gemensamberedningen. Det ska inte finnas och på detta måste vi säkerställa att de bristerna kan undanröjas i framtiden.

Se hela direktrapporteringen här.