Lyssna på ljudfilerna till 22 juni 2014

Staffan Göthe läser Vänner emellan av Amos Oz - om livet på en kibbutz

Den israeliske författaren Amos Oz bok Be’in chaverim, Vänner emellan, handlar om livet och människorna på en kibbutz, i ett ungt Israel på 1950- eller 60-talet. Den sekulära sionismen har slagit rot och pionjärandan, viljan att bygga upp ett blomstrande och fritt hemland för det judiska folket, är stark.

Amos Oz har själv bott på en kibbutz i mer än trettio år, så han är väl förtrogen med miljön. I åtta berättelser som kan betraktas som noveller eller kapitel i en roman, gestaltar Oz med sin välbekanta, varma humanism en grupp människor som lever i ett kollektivsamhälle mellan utopi och verklighet. Människans komplexitet ryms inte alltid ens på kibbutzen i den socialistiska visionen om godhet och oegennytta.

Uppläsaren Staffan Göthe är född 1944 i Luleå och är skådespelare, dramatiker och regissör. Han räknas till Sveriges främsta och mest spelade dramatiker och inte minst hans pjäser om familjen Cervieng, som En uppstoppad hund och Den perfekta kyssen, räknas till nutida svensk teaterhistoria.