Överklagar mot kommunen

Flera Råtorpsbor överklagar nu kommunens detaljplan för nybyggnationen på Södra Råtorp i Karlstad.
Det är i första hand väg och trafikfrågan som måste lösas. De som protesterar förstår heller inte varför det är sådan brådska, eftersom grundförhållandena är dåliga och både vägar och järnväg redan idag är störande.