Upprörda känslor vid Molnbyggen

Det är inte soptippen som förgiftat sjön Molnbyggen i Leksand. Det är resultatet av forskning som Kjell Leander från Vattenekologerna gjort. I lördags presenterade han sin undersökning.
Larmrapporterna om en förgiftning av sjön Molnbyggen kom sedan man upptäckt att fisk i sjön hade sårskador och att fisken hade svårt att föröka sig. Enligt Kjell Leander är dessa problem naturliga. Vid mötet igår sa han att sårskador på fisk finns i alla sjöar under vissa perioder och att svårigheten för fisk att föröka sig ofta har att göra med brist på föda. Det är kontroversiella uppgifter som Kjell Leander kommer med, just när stugägarna runt sjön som bäst förhandlar med kommunen om ersättningar. Och kommunen har skrivit på ett avtal där man förbinder sig att betala 365 000 kronor till de församlingar som äger Molnbyggens kursgård. -Det är väl bara att man lugnar sig med de här skadestånden. Det finns andra institutioner i Sverige som börjar titta på om det här finns i andra sjöar och i så fall i vilken omfattning, säger Kjell Leander. Bland de stugägare som i lördags var med på mötet var det heta känslor. - Nu när vi håller på att slutförhandla med kommunen om ersättning till ett 80-tal stugägare säger man plötsligt att sjön är frisk. Är det en tillfällighet eller vad är det frågan om? säger Bror Jobs från Molnbyggens stugägarförening. Forskarna är oense om vad som är orsaken till problemen i Molnbyggen. Eric Noaksson vid Stockholms Universitet är säker på att tippen är boven i dramat medan Naturvårdsverkets rapporter hittills inte kunnat ge några entydiga svar.