Slut på vuxenstudiestöd

CSN har slut på pengar för vuxenstudiestöden Svuxa och Svux. Pengabristen beror på att CSN har räknat fel och trott att betydligt färre vuxna skulle söka bidraget i år.
Magnus Fors, informationsansvarig på CSN i Sundsvall, säger till Radio Västernorrland att de som nu inte får Svuxa kan söka studiemedel enligt det nya studiemedelssystemet.