Lär dig göra det bästa av din högkänslighet

7:57 min

Tillhör du de som lever med känselspröten ständigt påslagna? Påverkas du mer än andra av ljud, ljus och dofter? Då kanske du ingår i den femtedel av mänskligheten som anses vara högkänslig.
- Högkänslighet är ingen diagnos, det är en del av min personlighet, berättade Tina P Jönsson i P4 Extra.

 

 

Liria Ortiz, psykolog och författares bästa tips för högkänsliga:

Självhjälp för högkänsliga.
Tillämpa medveten närvaro (Mindfulness) för att ha ett bra liv med din högkänslighet (SOAL).

 Stanna i dina känslor
Fly inte när amygdala som tillhör det limbiska systemet aktiveras. Uppmärksamma dina larmsignaler, exempelvis händelser, påträngande tankar som du ältar, obehagliga känslor, stress- och sensoriska reaktioner i nuet. Varför? Genom att tillåta dig uppleva dina påträngande känslor, tankar och sensoriska intryck är paradoxen att det blir lättare att distansera dig från dem. Det som händer då är att pannloben som står för de rationella delarna av din hjärna får möjlighet att komma igång och koppla in logiken igen. Hur gör man det? 

Observera och beskriv det du känner och tänker.
Du hjälper pannloben genom att observera och beskriva det du upplever. Du kan sätta ord på det genom att skriva eller du kan spela in i din mobil eller rita, måla… gör det som passar dig bäst. Viktigt är att du beskriver det du upplever utan att värdera och döma. Undvik att resonera i kategorier som bra, dåligt, borde, borde inte… Varför? För att bedömningar hindrar dig att vara i direkt kontakt med det du upplever.

 Acceptera
Att det är som det är JUST NU. Kämpa inte emot, acceptera istället och låt alla känslor, tankar och sinnesintryck finnas där inom dig. Du är just nu mitt i en tanke-sinnes eller känslostorm. Dina känslor, tankar och sinnesintryck är som vågor. Vågorna kommer att stegras för att efter ett tag planas ut och ger plats till ett lugnare tillstånd.  

 Lös problemet genom att kämpa för förändring eller släpp taget.
Reflektera och ta beslutet om det du behöver är att agera, det vill säga lösa problemet, lära dig att hantera stress, sätta gränser… eller om du bara ska acceptera att just nu är det som det är och släppa taget. Du bestämmer vad som är bäst för dig på kort och lång sikt!