Test ger bästa rekryteringen

2:19 min

Begåvningstester är det allra bästa sättet att bedöma om en person är lämplig för ett visst jobb. Det visar i alla fall ny forskning från Stockholms universitet. Men många rekryterare går istället på magkänsla, vilket kan få negativa konsekvenser.

Sofia Sjöberg, doktorand i organisationspsykologi i Stockholm, har har gått igenom forskning från de senaste tio åren. Forskningen visar att det bästa sättet att ta reda på vem som är mest lämplig för ett jobb är genom begåvningstester, där problemlösningsförmågan mäts. Resultatet räknas sedan ihop så att man får fram en rangordning av de sökande.

Sofia Sjöberg tror att det sättet att rekrytera personal leder till mindre diskriminering och i vissa fall miljonbesparingar för myndigheten eller företaget, jämför med i dag, när många rekryterare istället går på magkänslan.

– För företaget eller myndigheten, så innebär det att vi inte får in de som presterar bäst, vilket sänker den ekonomiska nyttan, säger hon.

Men det Sofia Sjöberg har kommit fram till är kontroversiellt och Stefan Annell som doktorerar i polisurval vid Stockholms universitet menar att det finns ett värde i att också intervjua de sökande.

– Att kunna följa upp, och fråga: "hur resonerar du kring en sådan här situation?" där det kan vara svårare att slinka undan, vilket du kan göra ganska väl på till exempel ett personlighetstest, säger han.

Stefan Annell är också kvalitetsansvarig för urvalet på Rekryteringsmyndigheten, som i år har tagit över antagningsprocessen till polisutbildningen. Det innebär färre intervjuer och fler personlighets- och begåvningstest för de som söker till utbildningen.

Enligt Stefan Sterner som är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen är syftet med förändringen att göra processen mer rättssäker och transparant.

– Det får inte uppfattas som att processen är otydlig och det här är i linje med det arbetet att göra processen tydlig för alla parter - sökande, de som arbetar med processen och de som är mottagare, det vill säga utbildningsorganisationen, säger han.

Sofia Sjöberg säger att nästan alla myndigheter och företag anställer personal baserat på den subjektiva bedömning som en rekryterare, psykolog eller chef har gjort. Hon tror att det kommer bli svårt att få rekryterare att anamma metoden med begåvningstest.

– Det innebär ju naturligtvis att beslutsfattare inom organisationer inte skulle ha samma makt eller kontroll att faktiskt kunna välja den de vill. Man skulle ju fatta sitt beslut på mer logiska, rationella grunder än man gör i dag, säger hon.