Alliansen: Miljarder till försvaret

Direkt

Regeringen vill stärka det svenska försvaret på kort och lång sikt, skriver de fyra allianspartiledarna på DN-debatt.

Regeringen vill bland annat köpa fler u-båtar och fler Jas Gripen-plan och att hemvärnet ska få ökade möjligheter att öva.

Det här ska bland annat betalas genom att ta pengar som skulle gå till internationella fredsinsatser och genom höjda dagsböter.

Händelserna i Ukraina har förändrat den politiska debatten om Sveriges försvarsförmåga.

De fyra borgerliga partiledarna skriver nu att de är överens om att stärka Sveriges försvar. På sikt, fram till 2024, ska försvaret få fem och en halv miljard mer om året än nu.

Pengarna ska användas till att markera närvaro i Östersjön och på Gotland. Marinen, flyget och markstridskrafter ska öva där och hemvärnet ska ges ökade möjligheter att öva.

Fem extra flygplan JAS 39 E -ska köpas, liksom två nya u-båtar och tre äldre u-båtar ska moderniseras, två korvetter ska få förlängd livslängd och anskaffning av luftvärn med medellång räckvidd ska tidigareläggas.

För att betala det här vill regeringen ta pengar från olika håll. Bland annat från försvarets internationella fredsinsatser, och från miljö och kärnsäkerhetsarbetet med Ryssland.

Också genom att höja dagsböter och ordningsböter och förseningsavgifter i skatteärenden.

Dessutom tar regeringen pengarna som skulle användas till så kallade nystartszoner, som regeringen inte tänker gå vidare med.

Regeringen skriver också i debattartikeln att den räknar med att den kommer att behöva hitta ännu fler sätt att hitta pengar till att betala de ökade försvarskostnaderna.