Branschen: Negativ publicitet försenar vindkraft

1:28 min

Vindkraften får orättvist mycket negativ publicitet i massmedia, hävdar representanter för Svensk Vindkraftförening.

Nu vill branschen kraftsamla för att, som de säger, "korrigera vantolkningar" och påpeka fördelarna med vindkraft.

– Vi läser dagligen reportage om alla nackdelar som finns kring vindkraft och det är väldigt få gånger media lyfter fram fördelarna med vindkraft, säger Carl-Arne Pedersen, vice ordförande i Svensk Vindkraftförening.

För några år sedan när klimatetförändringarna stod högre på dagordningen var många positiva till alternativa energikällor. Vindkraften beskrevs då som en ren förnybar energikälla där en utbyggnad kunde bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål.

Men vindarna håller på att vända, menar Carl-Arne Pedersen. De negativa rösterna får allt större utrymme i massmedia medan fördelarna med vindkraft glöms bort, menat han.

– Helt klart har de negativa rösterna fått allt större uppmärksamhet, det är väldigt viktigt att om man gör en kritisk bedömning att man också visar på nyttan med vindkraft och det tycker jag att det har kommit i skymundan de senaste åren.

En direkt effekt av det, menar Carl Arne Pedersen, är att det idag tar betydligt längre tid från att man ansöker om att bygga tills bygget kommer i gång.

– För sju, åtta år sedan tog ett vindkraftprojekt normalt sett mellan två och två och ett halvt år, idag kan det ta två till tre gånger längre tid.