Flickor kan ha oupptäckt adhd

1:11 min

Förmodligen borde fler flickor ha en adhd-diagnos. Det är nämligen vanligt att tjejer som är deprimerade samtidigt har symptom på adhd, men att man missar det. Det visar en ny doktorsavhandling vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Läkaren Karin Sonnby, medicine doktor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, är en av dem som ligger bakom avhandlingen.

Hon menar att diagnosen adhd till stor del förknippas med en bråkig pojke:

– Och det stämmer inte in på flickor. Många flickor som har adhd är inte lika bråkiga.

Till viss del handlar det om att flickorna är mognare än de jämnåriga pojkarna, menar hon. Men inte bara det.

– Risken att drabbas av depression ökar om man har adhd, och det är särskilt vanligt bland flickor, säger Karin Sonnby. 

– Då söker man hjälp senare och vi runt omkring förknippar inte det här med adhd.

Varför blir man lättare deprimerad om man har adhd?

– Man tror att det är dels en gemensam sårbarhetsfaktor bakom, men sedan är det också så att om man har adhd utan att man har fått diagnosen för det så får man inte det stöd man behöver av omgivningen, varken av föräldrar eller i skolan, säger Karin Sonnby.

-- Man utsätts ju för mer stress också då.

Vad kan det få för konsekvenser för tjejer som går med oupptäckt adhd?

– Man får väldigt svårt att klara skolan. Man kan inte ta tillvara sin potential.

– Man kanske har lätt att lära sig egentligen, men orkar man inte koncentrera sig så kan man inte prestera, säger Karin Sonnby, medicine doktor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Det visar sig också att flickor med adhd uppvisar andra symptom än pojkar, vilket till viss del är kopplat till biologiska könsskillnader.

– Både köns- och genusskillnader bidrar säkerligen till att flickor med adhd uppmärksammas i lägre utsträckning och att flickor får mindre hjälp än pojkar med adhd, säger professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning i en kommentar.