Eksjö

"Skuru-gate" kan öppna för nya vindkraft-regler

1:16 min

Nu hamnar striden om vindkraft i naturreservatet Skurugata i Eksjö kommun på fullmäktiges bord.

Det är centerpartisten Bengt Koltman som lämnat in en motion om strängare riktlinjer för att bevilja bygglov för vindkraft. Tydligare riktlinjer, som exempelvis stoppar vindkraft i känsliga naturområden, skulle ha stoppat utbyggnaden vid Skurugata, menar han.

– Är vi överens om riktlinjerna faller vindkraftutbyggnaden runt Skurugata. Vi måste först ordentligt diskutera riktlinjerna, kriterierna, för vindkraft i vår kommun. Det är ju grunden, säger Bengt Koltman.

Det var en splittrad nämnd som i februari beslutade att ge bygglov till vindkraft intill det välkända naturreservatet Skurugata i Eksjö, det hängde på en politikers röst. Sedan dess har det protesterats vilt genom en Facebooksida där såväl invånare som politiker varit med och nämndens beslut har överklagats.

Att beslutet om tillstånd fattades menar Bengt Koltman beror på att nämnden hade för vaga riktlinjer att gå på. Genom att skärpa dem tror han gör att man kan undvika politiska tvister som den här och idag lämnade han in en motion om det.

– Det är ju oerhört viktigt. Vi måste behålla den goda sämjan ute på vår landsbygd, vi ska inte behöva hamna i sådana här lägen då det blir konflikter mellan olika intressen.  Det tycker jag är ett mycket viktigt uppdrag för politiken, att lägga fast de riktlinjerna.

Vi tackar Publiknätverket för hjälpen att hålla oss uppdaterade.