Många vill läsa dataspelsutveckling vid högskolan i Skövde

Antalet sökande till Högskolan i Skövde är rekordstort. Ökningen till utbildningsprogrammen är elva procent och till fristående kurser hela 31 procent.

Skövde sticker ut i jämförelse med andra högskolor. Totalt i landet ökade antalet sökande med drygt två procent.

Högskolan i Skövde har totalt 3 349 förstahandssökande till utbildningsprogram. Programmen för dataspelsutveckling är allra mest attraktiva. Där går 5,5 förstahandsökande per plats påde för design- och grafik 3D-utbildningarna.

Barnmorskeprogrammet, som rankats på en förstaplats inom samverkan med näringslivet, är också attraktiv. Där går 4,1 förstahanssökande per plats.

- Att uppmärksamma i sammanhanget är att våra förstahandssökande ökar samtidigt som våra utbildningsplatser minskar. För att Sverige ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt behöver vi fler utbildningsplatser.

Ansökningssiffrorna visar att antalet sökande åter ökar inom data och IT-området och inom samtliga vårdutbildningar.

Naturvetenskapligt och tekniskt basår ökar också starkt vilket bådar gott för framtida ingenjörsutbildningar, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde i ett pressmeddelande.