Förslag för KFV-regionen

Samarbete med Närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, förbättringar och utbyggnad av vägar, och av järnvägsstationen i Vingåker, är några av de förslag som ska rädda Katrineholm-Flen-Vingåkersregionen.
Det menar landshövdningen Bo Holmberg. Holmberg sammanfattar nu åtgärdförslagen för regionen i ett brev till Thage G. Petersson, som har regeringens uppdrag att samordna arbetet. Andra förslag som finns med är kompetensutveckling i Katrineholmsområdet och utbyggnad av verksamheten på Julita gård.