Fullmäktigedebatter på internet

Moderaterna i Flen föreslår i en motion att ljudet debatterna i kommunfullmäktige ska läggas ut på kommunens hemsida på internet.
Partiet menar mediernas begränsade utrymme gör att rapportering från fullmäktige inte är tillräcklig. I motionen skriver Moderaterna att Flens medborgare är intresserade av debatterna, även om antalet besökare i fullmäktige inte är så stort.