Sabine Sten om undersökningen av Erik den helige

1:14 min

I dag återöppnades Erik den Heliges relikskrin i Uppsala domkyrka under ledning av bland andra osteoarkeolog Sabine Sten vid Uppsala universitet Campus Gotland. Syftet är att jämföra dåtidens skelett med dagens sjukdomar.

Han var kung i Sverige i slutet av 1150-talet. Den 18 maj 1160 firade han gudstjänst på den plats där Uppsala domkyrka står idag, men mördades då av danskar.

Det ska ha skett mirakel efter hans död och han utsågs till Sveriges nationalhelgon - med namnet Erik den helige.

Faktum är att själva Uppsala domkyrka byggdes för att härbärgera hans kvarlevor, som ligger i det relikskrin som är särskilt aktuellt idag.

Det skrinet ska i dag öppnas igen.

Forskare ska tillsammans med läkare göra bland annat DNA-test, benskörhetsmätningar och röntgenundersökningar.