Tomma chefsrum i kommunerna.

Det blir allt svårare för kommunerna i Norrbotten att rekrytera förvaltningschefer. Det visar en undersökning som Norrbottesnytt gjort.
13 procent av chefsrummen i länets kommuner står idag tomma, visar Norrbottensnytts genomgång. 11 av 83 tjänster som förvaltningschef i länets kommuner är vakanta eller högst tillfälligt tillsatta. Det beror på att det är svårt att rekrytera folk till tjänsterna som ses som mycket krävande. Det är hårda tider för kommunerna och problem med ekonomi och ökande sjukfrånvaro. Det är områden som en förvaltningschef har ansvar för. Problemet med chefsrekrytering är särskilt stort för socialförvaltningarna. I dag står Gällivare, Arjeplog och Haparanda utan socialchefer. Staffan Isling kommunchef i Haparanda bekräftar att intresset är ljumt för socialchefstjänsten. Han sköter f.n både sitt eget jobb som kommunchef och den vakanta socialchefstjänsten.