TV4 Skaraborg släcks ner vid midsommar

Styrelsen för TV4 har nu fattat det definitiva beslutet när det gäller att lägga ner de lokala sändningarna, däribland sändningarna från TV4 Skaraborg.

Enligt beslutet så ska de lokala sändningarna upphöra vid midsommar och det blir cirka 140 tjänster i hela landet som försvinner i och med nedläggningen.

Som P4 Skaraborg tidigare rapporterat så föreslår TV4:as ledning istället att 25 nya inrikesreportrar ska placeras ut runtom i landet, som kommer arbetsledas från Stockholm.

På TV4 Nyheterna Skaraborg kan fem av de sju tjänsterna försvinna. Enligt det tidigare förslaget ska två personer jobba kvar i Skövde mot riksnyheterna.

TV4:as ledning ska nu på morgonen hålla ett informationsmöte och kommer sen träffa de lokala nyhetschefena.

Under de kommande veckorna ska även delar av ledningen åka runt till de lokala kanalerna för att träffa den berörda personalen.