Miljöpartiet i Örebro vill anställa en kommunal biodlare - och bin

Miljöpartiet i Örebro vill köpa in kommunala bin och man vill inrätta en ny kommunal tjänst för en biodlare.

Sedan flera år har bina minskat drastiskt i anta och det är här Örebro kommun skulle kunna göra skillnad menar Miljöpartiet.

En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinatörer och vi behöver bin för vår att säkra vår matförsörjning.

– Många andra kommuner har redan bin på taket till sina kommunala fastigheter och i naturreservat, säger Fredrik Persson, miljöpartist. Han tror att det finns lämpliga platser för bikupor även runtom i Örebro.