Hungerstrejk i Österfärnebo

Ett 30-tal ungdomar i Österfärnebo hungerstrejkar idag till stöd för det palestinska folket. Det är den s.k. Palestinagruppen, som består av elever på Färnebo folkhögskola som hungerstrejkar i ett dygn, från klockan tolv idag. De kräver bl.a. att Israel drar sej tillbaka från ockuperade områden, och uppmanar också till en konsumentbojkott av israeliska produkter.