"Den som är bäst lämpad ska ha jobbet" - men hur?

9:31 min

Hur går det egentligen till vid en rekrytering? Vilka faktorer avgör? Och varför verkar arbetsgivare så ointresserade av vetenskapligt prövade metoder för rekrytering? Möt Sofia Sjöberg, som imorgon lägger fram en doktorsavhandling i ämnet.