Obemannat i framtiden

Obemannade stridsflygplan är en av de framtida produkter Saab satsar på som efterföljare till Jas 39 gripen, som förmodligen blir det sista helt svenskbyggda bemannade stridsflygplanet.
Svenska Saab ligger långt framme i forskningen kring nya högteknologiska obemannade flygande system, men man räknar inte med att bygga ett helt eget avancerat obemannat stridsflygplan. Istället vill man samarbeta med andra tillverkare, det säger Lennart Sindahl, chef för Saab's framtida produkter. Obemannade stridsflygplan betyder inte att framtida flygstrider kommer att utkämpas utan människor. Snarare kommer exempelvis Gripenplan att leda en svärm mindre obemannade farkoster i strid