Jönköpings län

Vill bygga högre vindkraft

Vindkraftverken i Sverige kan bli större i framtiden, idag finns inte ett enda vindkraftverk i landet som är högre än 185 meter. Men det kan bli ändring på det.

Vindkraftbranschen planerar för verk som är så höga som 220 meter. De nya kommer att ha mindre miljöpåverkan och samtidigt producerar de mer el, hävdar Carl-Arne Pedersen som är vice ordförande för Svensk Vindkraftförening.

– Miljöpåverkan blir mindre, du får en jämnare vindproduktion och större nytta. Och i takt med teknikutvecklingen har man lyckats bygga bort de störande ljuden från verken.

Den första kommersiella vindkraftsparken byggdes under 70-talet i Varberg. Verken var knappt 50 meter höga och hade en effekt på drygt 200 kilowatt. Men sedan dess har vindkraftverken blivit allt högre med större roterblad, samtidigt producerar de mer el.

De högsta verken idag är 185 meter höga och ligger i Vetlanda. Varje verk producerar mellan 8 och 14 gånger mer el än de gamla vindkraftverken. Men utvecklingen stannar inte där. Om branschen får som den vill kommer det inom kort att finnas över 1000 vindkraftverk med en höjd på över 200 meter i Sverige.

Verken blir inte bara högre, de får även starkare generatorer och roterbladen blir betydligt större i diameter. Både miljöorganisationer och boende i de berörda områdena protesterar mot de stora vindkraftverken och menar att verken kommer att ha en negativ påverkan på miljön, och inte minst fågellivet. Men Carl-Arne Pedersen håller inte med om det.

– Tvärtom! Fågellivet kommer att påverkas mindre genom att man bygger högre, säger han.

Hur menar du?

– Fåglarna jagar inte uppe på de höjderna utan de jagar oftast där det finns insekter. Och insekterna ligger i skogsområden mellan 30 och 40 meters höjd.

Vad tror du om höga vindkraftverk - bättre eller sämre?