Jobbfrågan toppar väljarnas lista

2:16 min

Jobb, utbildning och sjukvård fortsätter vara de viktigaste frågorna för svenska väljare. Integrationsfrågor är viktigare bland de yngre och vi är allt mer negativa till olika övervakningsmedel.

Det här visar SOM-institutets årliga opinionsundersökning som presenteras i Göteborg i dag.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet.

– Ekonomi är inte lika viktig samhällsfråga som tidigare. Sjukvården kommer starkt. Det är fler som tycker sjukvården är viktigare idag än för ett år sedan.

Topplistan på vilka frågor vi väljare bryr oss om är i stort sett oförändrad sedan förra året. I topp ligger jobb, utbildning och sjukvård.

– Sedan seglade integrationsfrågan upp på fjärde plats förra året och behåller sin plats där.

Det är inte så stora skillnader mellan unga och äldre när det gäller synen på vilka som är de viktigaste samhällsproblemen. Med ett tydligt undantag:

– Den som sticker iväg är förstås integration- och immigrationsfrågor som upplevs viktigare bland unga än bland äldre.

Intressantare är de skillnader som inte syns mellan unga och gamla, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

– Att bostäder, arbetslöshet och utbildning skulle vara de ungas frågor är helt enkelt fel. Man säger ofta så men det finns inget stöd för den uppfattningen.

När det gäller partisympatierna så har högervinden mojnat sedan de rekordhöga siffrorna 2010, då 44 procent identifierade sig till höger om mitten.

I dag är det rätt lika i balansen mellan höger och vänstersympatisörer - 35 procent säger sig dra åt höger, 34 procent åt vänster.

Jämfört med förra året är vi också mindre oroliga för arbetslöshet och ekonomisk kris. Något fler än förra året tycker att de fått en bättre ekonomi under det senaste året. Andelen som upplever att Sveriges ekonomi som helhet har försämrats har också minskat något.

Vad är vi mest oroliga för då? För hälften av svenskarna är miljöförstöring det största orosmolnet. Följt av närliggande problem som försämrad havsmiljö och klimatförändringar.

Längre ner i rangordningen kommer oron för organiserad brottslighet - 40 procent oroar sig för den, vilket är historisk låga nivåer.

Sedan Syrienkrisen inleddes har man kunnat se en liten ökning av oron för ett ökat antal flyktingar, 28 procent oroar sig mycket för det.

En annan sak som SOM-institutet har mätt är vad människor tycker om olika typer av tvångsmedel mot den nationella säkerheten.

– Vi accepterar allt mindre av tvångsmedel i de här situationerna, säger Henrik Ekengren Oscarsson.