Bjärepäror till Finland

SKÅNE. Föreningen Sydsvensk färskpotatis har tillsammans med studenter vid Ängelholms högre utbildningar (ÄHU) arbetat fram en strategi för att få finländarna att köpa mer skånsk nypotatis.
Den första nypotatisen från Bjäre är färdig i slutet av maj och början av juni. Och det är flera veckor tidigare än den potatis som odlas på Åland, trots att odlarna där täcker sina plantor med tre lager väv. Odlarna i Skåne vill nu exportera sin nypotatis till Finland. På så sätt blir det fler konsumenter som efterfrågar de färska knölarna. Det medför att priserna hålls uppe längre och förtjänsten ökar. - Nyckeln till framgång heter marknadsföring och kvalitetssäkrad potatis, säger Martin Nilsson, en av studenterna på ÄHU.