42 personer släppta efter förbud mot dubbelt straff

1:24 min

Efter att Högsta domstolens förra sommaren beslutade om förbud mot dubbelbestraffning av skattefuskare, har 42 personer släppts ur fängelse.

Ytterligare ett antal behövde aldrig infinna sig i fängelse och 541 personer som redan avtjänat sina straff har ansökt om resning.

HD:s dom i juni förra året innebär att den som fått betala skattetillägg inte kan åtalas i domstol för samma skattebrott.

– Det vi tittat efter är att se om personen varit föremål för dubbel bestraffning. Så vi har väldigt noga inventerat varje ärende och analysera vad man fått skattetillägg för, om det är samma som man åtalats för, säger Lena Schelin, chefsjurist Ekobrottsmyndigheten.

En ny lag bereds nu på finansdepartementet, som innebär att skattebrottslingar även framöver ska kunna få både skattetillägg och dömas för skattebrott. Skillnaden är att det blir en domstol som dömer ut båda.

– Självklart hade vi önskat att en svensk lagstiftning varit på plats långt tidigare, säger Lena Schelin.

Förbudet mot dubbelbestraffning gäller retroaktivt sedan februari 2009.