Sommelius ville fortsätta som ägare av Helsingborgs Dagblad

6:51 min

Vad händer med kultursidorna när Bonnier-ägda Sydsvenskan köper Helsingborgs Dagblad? Den frågan oroar Sören Sommelius, som tillhör Helsingborgs Dagblads ägare och i åratal lyckas värna både kultur- och opinionsmaterialet.

Just nu är Sommelius på ett författarstipendium i Grekland. Och han hade velat fortsätta som tidningsägare.

- Hade jag fått bestämma ensam hade jag hellre fortsatt som ägare, säger han.

Men detta gick inte att lösa. Fast det var nära att Helsingborgs Dagblad istället köpte Sydsvenskan:

- Det hade jag föredragit på många vis, vilket ur HD-perspektiv hade varit väldigt spännande.

- Vi hade de ekonomiska möjligheterna, men det fanns inte enighet inom ägarfamiljerna Ander och Sommelius om den möjligheten.

- Men det var aktuellt så sent som i slutet av förra året, säger Sommelius.

Vi på Kulturnytt är ju speciellt intresserade av kultursidorna där ni mycket tack vare dig - direkt och indirekt - har livaktiga och väldigt bra kultursidor, bland de bästa i Sverige. Hur går det med dem i framtiden?

- Ja. Det är mitt stora bekymmer också. Tack för det omdömet som jag jag själv på något sätt delar också. Jag tror det beror mycket på att både kultur och opinionsavdelningen på HD bara är underställd chefredaktören i dennes roll som ansvarig utgivare.

- Det är en frihet som är avgörande för kvaliteten. Och det är klart att lägger man då kortsiktiga ekonomiska perspektiv på till exempel kulturmaterialet då, och ska samordna det med Sydsvenskan, som också har en bra kultursida -
så är ju risken att man tappar sin profil, anser Sören Sommelius.

Om han hade fått bestämma förblir de båda tidningarnas kultur- och opinionsavdelningarna intakta, trots allt tal om synergieffekter.

- Man kan naturligtvis finns vissa former av samordning.

- Men varför ska man inte kunna ha dubbla filmrecensioner- herregud! Och med lite fingerfärdighet, och har man ambitionen att värna om mångfalden, så tror jag att de här sakerna är väldigt viktiga!

- De är på något sätt HD:s varumärke. Alla vinner på att det vårdas!

Men Sommelius kommer samtidigt med en liten brasklapp.

- En kultursidas betydelse, den är ju en späd planta i ett tidningsekonomiskt sammanhang...