Stora politiska skillnader i synen på privat vård och skola

6:37 min

Synen på privata utförare i t.ex. vården är en av de frågor där det finns olika åsikter inför höstens val. Medan vänsterpartiet tydligt visat att de är emot vinstdrivande företag så ser Folkpartiet tvärtom att flera privata aktörer skulle underlätta för patienter i glesbygd som idag står utan läkare.

Pierre Edström är folkpartistiskt landstingsråd.

– Tittar vi i norra länsdelen så är det stor brist på läkare och vill erbjuda fler möjlighet att etablera sig där.

Folkpartiet kallade till presskonferens igår för att visa hur bristen på läkare i bland annat norra delen av Västerviks kommun skulle underlättas om det blev lättare för de som ville att starta privata verksamheter i landstinget där det är svårare än det borde att göra det menar de.

– Det finns ett rätt krångligt regelsystem som gör att det är en hög tröskel att etablera sig som alternativ anordnare av hälso- och sjukvård, säger Pierre Edström.

Många är emot vinstdrivande företag i vården

Utspelet kommer dagen efter att SOM-institutet lite överaskande kunde visa att 7 av 10 svenskar är emot vinstdrivande företag i vård och skola. Helt i linje med vad som ser ut att bli Vänsterpartiets stora valfråga konstaterar Kaj Raving som toppar Vänsterns riksdagslista från länet.

– Vänsterpartiet har ju inget emot att ideella aktörer driver välfärd men vi vill ju inte se ett vinstintresse i välfärden och där har vi ju svenska folket med oss nu.

Men Pierrre Edström håller inte med och pekar på att läkare tvärtom drar sig för att starta bolag i länet idag.

– De flesta av de här entreprenörerna driver inte verksamheten med någon vinst överhuvudtaget, utan det är istället ett stort ekonomiskt risktagande de gör. När det gäller de mindre aktörerna ser inte jag den här risken.