Arbetsgivare i fokus för Arbetsförmedlingen

1:38 min

Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetsgivarna mycket tydligare framöver. Det sade Arbetsförmedlingens nye generaldirektör Mikael Sjöberg i Ekots lördagsintervju. Arbetsgivarkontakterna blir en viktig del i att försöka återskapa förtroendet för myndigheten, enligt Mikael Sjöberg.

Hör hela lördagsintervjun med Mikael Sjöberg

– Om det finns något område som vi gör alldeles för lite på så är det samarbetet med arbetsgivare. Innan jag började på Arbetsförmedlingen kanske jag tog för givet att man har ganska mycket arbetsgivarkontakter på en arbetsförmedling, och det har inte vi. Det är ett av de områden som vi måste förbättra oss på, säger Mikael Sjöberg.

Företagen har länge klagat på att Arbetsförmedlingen inte vet vad de behöver, och många företag väljer därför bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera.

Också personalen på förmedlingen, som ibland kan ha ansvar för väldigt många arbetslösa, säger att de inte hinner med arbetsgivarkontakter. Vad som ska väljas bort när arbetsgivarna ska prioriteras vet inte generaldirektör Mikael Sjöberg, men riktningen är tydlig.

– Generellt sett så jobbar vi alldeles för lite. Och det gör att vi kan inte alltid matcha tillräckligt bra, så här finns det någonting som jag kommer att prioritera väldigt kraftigt de kommande åren.

Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av alla myndigheter. Den senaste förtroendemätningen från Sifo i mars visar att en av tio har stort förtroende för Arbetsförmedlingen.

En viktig sak, enligt Mikael Sjöberg, blir att förbättra myndighetens e-tjänster och han nämner Försäkringskassan som ett föredöme. Mycket handlar om att avlasta arbetsförmedlarna.

– Hade jag tio enkla förslag då skulle jag tagit fram dem redan. Men om vi siktar på att om sex år då ska vi vara en betydligt bättre myndighet, om tre år ska det märkas att den här resan har betytt något, ja då kommer vi att lyckas.