Chirac: Nato bör in i Makedonien

Försvarsalliansen NATO bör gå in i det konfliktdrabbade Makedonien.
Det anser Frankrikes president Jacques Chirac och han sa idag att NATO måste ge en tydlig signal om att en ny våg av våld och intolerans på Balkan inte kommer att accepteras. Också FN:s speciella Balkansändebud Carl Bildt anser att det är både nödvändigt och bråttom med NATO-insatser.