Hundratals lantbrukare kan få statlig ersättning efter HD-dom

1:47 min

Sju fiskare i Norrbotten får rätt till statlig ersättning, enligt en dom i Hösta Domstolen i veckan. Orsaken är att de inte har kunna nyttja fiskerätten vid sina fastigheter på grund av fiskeförbud. Enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, kan domen komma att få betydelse för andra lantbrukare och skogsägare i landet som drabbats av liknande inskränkningar.

– Jag tror den har stor principiell betydelse när stat eller allmänhet vill begränsa deras möjligheter att bedriva deras verksamheter. Det kan nog beröra hundratals lantbrukare runt om i landet, Ulf Wickström som är miljöjurist på LRF.

Högsta Domstolens dom handlar om sju fiskare i Haparanda som inte kunnat nyttja sina fastigheters särskilda fiskerättigheter i Torne älv på grund av ett mångårigt fiskeförbud som ska skydda vildlaxen.

Även om det inte sägs hur mycket, så slår domstolen fast att staten är ersättningsskyldig för den ekonomisk förlust Haparandafiskarna lidit på grund av förbudet.

Och LRF, som bistått dem i fallet, tror att skogsägare och framförallt lantbrukare som i dag inte kompenseras för liknande begränsningar nu skulle kunna få rätt till ersättning framöver. Till exempel där vattenskyddsområden gjort att lantbrukare tvingats sluta använda bekämpningsmedel eller gödsel på sina marker.

I dag har vi ett system där miljöbalken ger rätt till ersättning i sådana fall men det finns också möjlighet att kringgå miljöbalken och det har varit ett problem i flera fall och där ger ju den här domen möjligheter. Sedan beror det ju på hur stor skada det blir för den enskilde. Det måste ju vara kvalificerad skada.

Sandra Friberg, docent i civilrätt på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet är mer försiktig i sin tolkning av domens effekter.

– Det går inte att säga att det finns en generell rätt till ersättning för alla jordbrukare eller fastighetsägare som drabbas av någon inskränkning. Det måste ha blivit ett ganska betydande intrång i den rättigheten man har till sin fastighet att använda den på det sätt man vill.  

– Att man drabbats av vissa ekonomiska nackdelar kanske man får tåla helt enkelt på grund av att det är till för att skydda den större allmänheten eller ett allmänt intresse som miljö eller hälsa, säger Sandra Friberg.