Snålt bidrag till stadsbyggnadskontoret ger få bostäder

1:37 min

Nu kommer stark kritik mot att det årliga kommunbidraget på 100 miljoner kronor till Göteborgs stadsbyggnadskontor inte är tillräckligt. Kontoret är för litet och därför byggs det för få bostäder i Göteborg.

Kritiken kommer från det fristående nätverket Yimby, Yes in my backyard, på deras hemsida.

– Det talas ju just nu om att vi måste få upp bostadsproduktionen väsentligt, säger Patrik Andersson på Yimby.

Men stadsbyggnadskontoret har inte fått några större resurser att tala om på många år. säger Patrik Andersson som är talesman för Yimby i Göteborg.

Yimby skriver också i sin kritik att "begränsade resurser påverkar kvaliteten på bostadsbyggandet".

– Har man begränsade resurser så försöker man förr eller senare att ta lite genvägar, säger han. Man hoppar över några moment och hoppas att det löser sig i ett senare skede, säger Patrik Andersson.

Byggnadsnämndens ordförande socialdemokraten Mats Arnsmar har inget emot att stadsbyggnadskontoret blir större.

Men han påpekar att mycket har redan gjorts, utan att stadsbyggnadskontoret fått ett större kommunalt bidrag.

– Vi har gjort en stor omorganisation och tillsatt nya chefer och det har givit resultat. Tidigare låg vi på en planproduktion mellan 1 400 och 1 700 bostäder per år. Samma antal anställda tar idag fram planer för över 3 000 bostäder per år, säger han.

Kjell Björkqvist, som är byggnadsnämndens folkpartistiske viceordförande, håller med Yimby om att stadsbyggnadskontoret behöver växa.

– Jag vill ju att vi bygger minst dubbelt så många bostäder per år. Men jag kan ju inte bara säga detta, utan jag måste ju se till att vi får dom resurser som vi behöver för ett mycket större byggande, säger Kjell Björkqvist.