Få kvinnliga poeter i antologi om 600 år svensk poesi

Nyligen utkom den omfattande antologin Levande svensk poesi, ett urval gjort av författaren Björn Håkansson och det handlar om 600 års lyrikproduktion.

Här kan man konstatera att den manliga dominansen är förkrossande, men i urvalet ser man också att de kvinnor som är med representeras med färre antal dikter än sina manliga kolllegor. Två exempel är Sonja Åkesson och Birgitta Lillpers.

Författaren och journalisten Lisa Gålmark har nyligen givit ut handboken Vadå feminist och hon är skeptisk till antologier av den här typen.