Enkät: Så tycker partierna om GMO

EU bör vara restriktivt kring genmodifierade grödor och inte satsa några allmänna medel på europeisk forskning. Det tycker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – medan Folkpartiet och Moderaterna har en radikalt annorlunda uppfattning i frågan. Här kan du läsa mer om hur de svenska partierna har svarat i Vetenskapsradions GMO-enkät.

Enkäten har skickats ut till toppnamnen i de svenska partier som kandiderar till EU-parlamentsvalet i maj 2014. 

Vetenskapsradion har bland annat frågat partierna om tycker att dagens system i EU för godkännande av GMO-grödor är bra eller om det bör göras striktare respektive mer tillåtande. I praktiken är nästan inga GMO-grödor godkända för odling inom EU. Ansökningar brukar röstas ned av GMO-kritiska medlemsländer.

 Vi har också frågat partierna om de tycker att EU, inom sitt program för forskning, bör lägga pengar på europeisk forskning om genförändrade grödor.

Folkpartiet och Moderaterna framstår i enkäten som de tydligast mest GMO-positiva. De anger att systemet i EU bör göras mer tillåtande. På frågan om de aktivt tänker arbeta i EU för att fler GMO-grödor ska kunna godkännas för odling inom unionen svarar båda partier ”ja”. Båda svarar också jakande på frågan om EU-pengar till europeisk forskning om genförändrade grödor.

– Det är bra om vi kan stärka kunskapsläget om GMO-grödor. En av de största framtidsutmaningarna är att föda allt fler människor på vår jord. Och dessutom att göra det med mindre miljöpåverkan. Därför måste vi satsa mer på växtförädling. Och där är GMO en av flera viktiga vägar för att få ihop denna omöjliga ekvation, skriver Moderaternas Christofer Fjellner i en kommentar.

Sverigedemokraterna hör också till dem som vill öppna dörren för nya genmodifierade växter och som säger sig vilja arbeta i frågan aktivt. Partiet skriver i kommentarer till enkäten att det är viktigt att få fram ”miljöfrämjande grödor”. Däremot svarar SD nej på frågan om europeisk finansiering av forskning om genförändrade grödor.

Kristdemokraterna och Centern uttrycker, i olika grad, en något mer försiktigt positiv inställning. Centern skriver att dagens system, som i praktiken leder till att väldigt få GMO-grödor odlas i Europa, är ”bra som det är” och säger sig inte vilja arbeta aktivt för en förändring på området – men vill heller inte arbeta för en ännu striktare hållning i EU. Att det läggs EU-pengar till forskning på området ställer sig C emellertid positivt till.

Kristdemokraterna tycker också att det är en bra idé att lägga EU-pengar på forskning om GMO-grödor men uttrycker sig försiktigt i övrigt.

– Försiktighetsprincipen bör råda, skriver partiet i anslutning till sina enkätsvar och anser också att ”teknik och etik inte får separeras”.

Socialdemokraterna är dock mycket GMO-skeptiska, enligt svaren i vår enkät, och får stöd från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ.

Partiet anser att dagens system för godkännande av GMO-produkter i EU ”bör göras striktare”. De anger att de aktivt kommer att arbeta för att begränsa GMO och att partiet oroas över vad dessa grödor innebär för den biologiska mångfalden på sikt.

Socialdemokraterna vill heller inte att europeiska forskningspengar, inom det EU-ramprogram för forskning som går under namnet Horizon, går till GMO-forskning.

– Horizons pengar kan läggas på annat som har större potential att skapa nya hållbara jobb. Måste vi prioritera väljer vi hellre att lägga forskningspengar på ekologisk odling”, skriver S-toppkandidaten Marita Ulvskog i en kommentar.

Partiet skriver också att det ska vara upp till varje EU-land att besluta i de här frågorna:

– Vi socialdemokrater har drivit en linje där vi vill lämna största möjliga utrymme för varje medlemsland att själva besluta om sin GMO-politik. Till skillnad från majoriteten i Europaparlamentet tycker vi också att medlemsstater ska kunna åberopa hälsoskäl för att begränsa eller förbjuda GMO.

Grafik: Liv Widell
Research: Sascha Granberg

Läs mer om hur partierna svarade i pdf-dokumentet nedan.