Småföretagare i protest

Småföretagare i Blekinge protesterar mot att arbetsgivarna ska stå för sjukpenningen de första 60 dagarna.
Det är enmansutredaren Jan Rydh som tagit fram förslaget. Idag betalar företagen sjukpenningen de första 14 dagarna. Enligt förslaget ska företagarna ersättas med ett högkostnadsskydd och sänkta arbetsgivaravgifter. I slutet av månaden tar regeringen beslut om förslaget ska läggas fram för riksdagen. Håkan Fransson som är regionchef för Företagarnas Riksorganistion i Blekinge har tagit initiativet till protestinsamlingen. Han hoppas kunna visa för länets riksdagsledamöter att småföretagarna inte klarar att ta hand om sjukförsäkringen i 60 dagar.